درباره ی هایسرویس

"های سرویس" اولین شرکت خدماتی با روشی جدید برای دریافت خدمات بصورت بسیار آسان می باشد که کاربر می تواند فقط با نصب نرم افزار "های سرویس" و لمس خدمت ، خدمات دریافت کنند یا بصورت شبانه روزی با شماره 38464810 برای دریافت خدمات تماس حاصل نمایند.