قوانین و مقرراتِ هایسرویس

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

1-۱( شرکت: شرکت دروازه شهر هوشمند سناباد که نسبت به ارائه خدماتِ هایسرویس اقدام می‌کند.
۱-۲( هایسرویس: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور اعزام تعمیرکار به محل کاربر ارائه می‌شود.
۱-۳( وب سایت و اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدماتِ هایسرویس، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

1-۴( کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از متقاضی خدمت و تعمیرکار که از طریق اینترنت یا تلفن به وب سایت یا اپلیکیشن هایسرویس متصل و از خدمات نرم افزاری و تعمیرات تعمیرکاران هایسرویس بهرمند می‌شود.

۱-۵( کاربران: در این سند کاربر متقاضی خدمت و کاربر تعمیرکار به همراهِ هم، با نام کاربران استفاده می‌شوند.
۱-۶ (کاربر متقاضی خدمت: شخص حقیقی یا حقوقی است که در وب سایت یا اپلیکیشنِ هایسرویس به منظور ارسال درخواست تعمیر ثبت‌ نام کرده‌اند.

۱-۷( کاربر تعمیرکار: شخص حقیقی است که در وب سایت یا اپلیکیشنِ هایسرویس به منظور دریافت درخواست تعمیر و ارائۀ خدمات ثبت ‌نام کرده ‌است.

1-۸( حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات شرکت دروازه شهر هوشمند سناباد در وب سایت یا اپلیکیشنِ هایسرویس ایجاد کرده‌اند.

1-۹ ) اعتبار: مبلغی است که کاربران متقاضی خدمت در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدماتِ هایسرویس دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از کدهای تخفیف طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۱-۱۰( اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیارِ هایسرویس قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدماتِ هایسرویس در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به خدمت اعم از موقعیت مکانی کاربر متقاضی، موقعیت مکانی کاربر تعمیرکار و غیره.

1-۱۱( قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری قوانین صنفی، آئین نامه ها و قوانین اتحادیه های مربوط به خدمت.

ماده ۲ - حساب کاربری

2-۱( کاربران با ثبت نام در هایسرویس و همچنین با هر بار استفاده از خدماتِ هایسرویس می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری هایسرویس را، به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از وب سایت و اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲( برای استفاده از خدماتِ هایسرویس لازم است که هر کاربر متقاضی خدمت، اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در وب سایت و یا اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدماتِ هایسرویس کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در وبسایت و یا اپلیکیشنِ هایسرویس ثبت کند.

2-۳( کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در وب سایت و اپلیکیشن درج کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده بر عهده­ی شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت ضمن لغو عضویت کاربر، مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذی صلاح می‌باشد.
۲-۴( کاربران متعهد می‌گردند که صرفاً با شماره همراه متعلقِ به خود نسبت به ثبت نام در وب سایت یا اپلیکیشنِ هایسرویس اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب شماره همراه تماماً مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.
۲-۵( هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر متقاضی خدمت یا کاربر تعمیرکار بنا به مورد در وب سایت یا اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۲-۶( مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در وب سایت و اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به هایسرویس انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنا به مورد، است. بنابراین مسئولیت متقاضیان خدمت غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدماتِ هایسرویس استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر متقاضی خدمت می‌باشد.

2-۷) مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از قبیل نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۸) کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدماتِ هایسرویس متوجه صاحبین امضاء و مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

2-۹( در شرایط خاصی ممکن است از کاربر متقاضی برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر متقاضی اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر متقاضی خودداری کند.

۲-۱۰( ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده ۳ - استفاده از هایسرویس

3-۱) کاربران تعمیرکار متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدماتِ هایسرویس و حین ارایه خدمت از استعمال دخانیات امتناع کنند.

3-۲) با استفاده از خدماتِ هایسرویس کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از هایسرویس برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران تعمیرکار حق ندارند موارد غیر مجاز از قبیل مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیایی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در حین ارائه خدمت و در محل متقاضی خدمت به همراه داشته باشند.
۳-۳( کاربران تعمیرکار حق ندارند دستگاه­های غیر مجاز طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران از قبیل گیرنده ماهواره ((Receive، انواع بیسیم، شنود مکالمه و هر آنچه که در آینده در قوانین، ممنوعیت آن صادر گردد را تعمیر کنند. در صورت عدم اعلام قبلی و یا اعلام خلاف واقع از طرف کاربر متقاضی خدمت، کاربر تعمیرکارمجاز به لغو (امتناع از انجام) تعمیر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ ایاب و ذهاب برعهدۀ کاربر متقاضی خدمت است.

۳-۴( کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدماتِ هایسرویس به صورتی که به هایسرویس یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوء استفاده از امکانات فراهم شده در خدماتِ هایسرویس در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

3-۵) کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما در مقابل می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۶( شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر متقاضی ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ تعمیر کاسته یا درصدی از هزینۀ تعمیر پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در وب سایت و اپلیکیشنِ هایسرویس اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر متقاضی حق طرح هیچگونه ادعا، اعتراض و شکایتی را در این خصوص نخواهد داشت.

3-۷) کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
۳-۸) کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدماتِ هایسرویس قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۳-۹( کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه تعمیر به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه­ای از کاربر متقاضی دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

3-۱۰( مسئولیت تأمین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدماتِ هایسرویس به عهدۀ کاربران است.

۳-۱۱( کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد ثبت هر درخواست خدمت در اپلیکیشنِ هایسرویس فقط مربوط به تعمیر و رفع عیب یک دستگاه قرار می­گیرد و در صورتی که بعد از عزیمت کاربر تعمیرکار به محل دستگاه­های دیگری توسط کاربر تعمیرکار مورد تعمیر قرار گیرد تمامی هزینه­های مربوطه را پرداخت می­کند و نیز ملزم می­باشد شرکت را از این اقدام آگاه سازد. بدیهی است مسئولیت خدمات انجام شده برای سایر دستگاه­هایی که شرکت از آن بی اطلاع است بر عهده متقاضی کاربر و کاربر تعمیرکار خواهد بود.

3-۱۲( کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام خدمت، از هیچ بخش اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدماتِ هایسرویس، از کاربر متقاضی خدمت یا کاربر تعمیرکار کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانینِ هایسرویس خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول ارائه خدمت، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از کاربر متقاضی یا کاربر تعمیرکار در خدماتِ هایسرویس ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۳-۱۳( با استفاده از خدماتِ هایسرویس کاربران می‌پذیرند که در حین ارائه خدمت، هایسرویس را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.

3-۱۴( کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت پوشش مناسب در هنگام استفاده از خدماتِ هایسرویس هستند.

3-۱۵( کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصیِ هایسرویس را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.

3-۱۶( کاربران می­پذیرند که هایسرویس تنها خدمات نرم افزاری است که ارتباط بین کاربر متقاضی خدمت و کاربر تعمیرکار را جهت توافق بر تعمیر یک دستگاه فراهم می­کند و در قبال هرگونه اتفاق احتمالی هیچ­گونه مسئولیتی ندارد. در خدماتِ هایسرویس کاربر تعمیرکار مختار است یک درخواست تعمیر را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر متقاضی مختار است پس از ارسال درخواست اعزام تعمیرکار، مشخص شدن تعمیرکار و قبل از آغاز عزیمت تعمیرکار به محل، خدمت را دریافت کند یا خیر. لذا هر خدمتی به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین کاربر متقاضی خدمت و کاربر تعمیرکار در نظر گرفته شود.

3-۱۷( خدماتِ هایسرویس ممکن است با مشارکت خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکتِ هایسرویس کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و هایسرویس مسئولیتی در قبال قوانین و خدمات این شرکت­ها ندارد.

3-۱۸( از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر متقاضی، متقاضی یا متقاضیانی به غیر از کاربر متقاضی خدمت از خدماتِ هایسرویس استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر تعمیرکار و شرکت متوجه کاربر متقاضی خدمت می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و دیگر متقاضیان مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

ماده ۴ - هزینه ها و پرداخت

۴-۱( کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.
۴-۲( کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد هزینۀ خدمت مطابق تعرفه­های رسمی مراجع ذیصلاح مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر متقاضی خدمت مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

4-۳( پرداخت هزینۀ تعمیر فقط از طریق روش‌هایی که توسط هایسرویس مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری هایسرویس، پرداخت اینترنتی و یا از طریق سایر روش هایی که توسط شرکت اعلام شده برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به تعمیرکار.
۴-۴( کاربران می‌پذیرند هزینۀ خدمات اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمت ارائه شده از قبیل نوع عیوب و اشکالات، زمان ارائه خدمت، مدت زمان تخمینی جهت انجام خدمت، مکان تعمیرات (ارتفاعات، مکان های سعب العبور)، تغییرات اعلام شده در حین ارائه خدمت و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود، تعرفه­های رسمی و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا، اعتراض و شکایتی دراین خصوص نخواهند داشت.

۴-۵) کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمات ارائه شده را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در اپلیکیشنِ هایسرویس جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در اپلیکیشنِ هایسرویس یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر متقاضی همچنان موظف به پرداخت هزینۀ خدمات دریافت شده خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر متقاضی با مرکز تماس شرکتِ هایسرویس با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر متقاضی خدمت به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ تعمیر را از اعتبار کاربر متقاضی در هایسرویس کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.

4-۶( کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد هیچوقت درخواست اعزام تعمیرکاری ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدماتِ هایسرویس را داشته باشد. کاربر متقاضی اگر پس از ارسال درخواست خدمت و پذیرش درخواست توسط یک کاربر تعمیرکار، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۷) کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد هر گونه شکایت، عدم رضایت از خدمات ارائه شده، عدم رضایت از نحوه برخورد تعمیرکار، اختلاف نظر در هزینه خدمات اعلام یا ارائه شده و ... را با شرکت مطرح نموده و پیگیری نماید و حق هر گونه اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر تعمیرکار را نخواهد داشت در صورت عدم رعایت این بند از طرف متقاضی خدمت حق مراجعه کاربر تعمیرکار به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

۴-۸) کاربر متقاضی خدمت می‌پذیرد خدماتِ هایسرویس صرفاً تعمیر و رفع عیب از دستگاه است و نمی تواند درخواست جا به جایی هر گونه اثاث و وسیله اعم از بزرگ یا کوچک را داشته باشد. در اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر تعمیرکار به محل متقاضی خدمت، تعمیرکار مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) خدمات درخواستی بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ ایاب و ذهاب برعهدۀ کاربر متقاضی است.

4-9) کاربر تعمیرکار متعهد می­شود که تقاضای هیچ گونه وجهی علاوه بر مقدار از پیش اعلام شده توسط اپلیکیشن را نداشته باشد و هرگونه مطالبه وجه اضافه به هر عنوان ممنوع بوده و ارتباطی به هایسرویس ندارد. در صورت دریافت وجه اضافی بدون اطلاع شرکت، حساب کاربر تعمیرکار لغو و شرکت حق دریافت خسارت را دارد.

4-10) کاربر متقاضی خدمت مجاز به پرداخت هر گونه وجه اضافه و تحت هر عنوان از قبیل سختی کار، کمک بلاعوض یا قرض و غیره نبوده و در صورت پرداخت، وجه اضافی به انتخاب شخصی او بوده و ارتباطی به هایسرویس ندارد. هایسرویس این پرداخت اضافه را به هیچ عنوان تایید یا تشویق نمی­کند و کاربر متقاضی موظف است که این گونه موارد را حتما به اطلاع شرکت برساند.

ماده ۵ - مسئولیت هایسرویس

5-۱( شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدماتِ هایسرویس بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها بکار گیرد.

۵-۲( شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران متقاضی بعد از دریافت خدمت تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

5-۳( شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۵-۴( تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.
۵-۵) چنانچه هر یک از کاربرانِ هایسرویس در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس با واحد رسیدگی به شکایاتِ هایسرویس مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

5-۶) جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدماتِ هایسرویس و استفاده از اپلیکیشن متقاضی خدمت و تعمیرکار، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط هایسرویس در اپلیکیشن قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدماتِ هایسرویس آشنا شوند. همچنین ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق وب سایت و اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و رعایت اصل محرمانگی، ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

۵-۷) مسئولیتِ هایسرویس فقط در فرضی است که کاربر متقاضی خدمت از طریق وبسایت یا اپلیکیشنِ هایسرویس درخواست خدمت ارسال کرده است و کاربر تعمیرکار نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر تعمیرکار و کاربر متقاضی خدمت که در وب سایت و اپلیکیشنِ هایسرویس ثبت نام کرده‌اند خارج از وب سایت و اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام تعمیرات توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

ماده ۶ - مسئولیت کاربران

۶-۱) مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام ارایه خدمات) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد همچنین مجددا تأکید می­گردد که هایسرویس تنها خدمات نرم افزاری است که ارتباط بین کاربر متقاضی خدمت و کاربر تعمیرکار را جهت توافق بر تعمیر یک دستگاه فراهم می­کند و در قبال هرگونه اتفاق احتمالی هیچ­گونه مسئولیتی ندارد..
۶-۲) هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و شرکت حق غیر فعال نمودن کاربران و اقدام قانونی علیه ایشان را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

6-۳) کاربر تعمیرکار متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط هایسرویس تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران متقاضی و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر تعمیرکار بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

6-۴) در صورتی که در حین ارائه خدمات کاربر تعمیرکار نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر متقاضی خدمت اطلاع پیدا کند، کاربر تعمیرکار ملزم به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

6-5) کاربر متقاضی خدمت می­پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض کاربر تعمیرکار قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت شایسته داشته باشد. همچنین قبل از خروج تعمیرکار تمامی لوازم محل خود را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک تعمیرکار به مراجع انتظامی و شرکت اطلاع دهد.

6-6) بدیهی است کاربر تعمیرکار می پذیرد در حفظ و نگهداری تمامی اشیای منزل متقاضی خدمت و انحام صحیح کار خود، نهایت تلاش خویش را بکار گرفته و در صورت بروز هرگونه آسیب ملزم به جبران خسارت متقاضی خدمات می­باشد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در این باره ندارد.

ماده ۷ - شرایط و وسائل همراه کاربر تعمیرکار

7-1) درخواست خدمت بدون حضور متقاضی خدمت (مالک یا مستاجر یا وکیل ایشان) توسط تعمیرکار ممنوع است و تعمیرکار حق انجام خدمت را نخواهد داشت، در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و شرکت حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.

7-2) ثبت درخواست اعزام تعمیرکار به منزله صدور مجوز ورود به محل متقاضی بوده و وی می پذیرد ورود تعمیرکار معرفی شده توسط هایسرویس به محل به خواست او بوده و تعمیرکار نیز صرفاً حق انجام خدمت درخواست شده در چهار چوب قوانین شرکت و قوانین جاریه کشور ایران را داراست.

7-3) کاربر تعمیرکار می بایست تمامی ابزار و لوازم مورد نیاز خود را همراه داشته باشد و درخواست هرگونه ابزار و لوازم از متقاضی خدمت ممنوع است.

7-4) کاربر تعمیرکار می­بایست الزاماً با لباس فرم شرکتِ هایسرویس و کارت شناسایی معتبرِ هایسرویس به محل متقاضی مراجعه نماید و در غیر این صورت متقاضی خدمت مجاز خواهد بود از ورود تعمیرکار به محل جلوگیری نماید. در این شرایط جبران هزینه ایاب و ذهاب همچنین هزینه های احتمالی بر عهده کاربر تعمیرکار است.

ماده ۸ - موارد فنی

8-۱( کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای هایسرویس از قبیل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
۸-۲( کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یاMirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدماتِ هایسرویس را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در اپلیکیشنِ هایسرویس یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

8-۳( کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

8-۴( کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ هایسرویس انجام دهند.

ماده 9 - قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (متقاضی خدمت یا تعمیرکار) می‌تواند برای شرکت یا سایر متقاضیان یا تعمیرکاران خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود دسترسی کاربر مذکور به خدماتِ هایسرویس را لغو کند. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا، اعتراض و شکایتی را نخواهد داشت.

ماده 10 - توافق از راه دور

10-1) کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، که از طریق سامانه­ی هایسرویس بعمل آید، ضمن پذیرش اطلاع از شروط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شروط مذکور اعلام می‌کنند.

10-2) مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران بر عهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
10-3) کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت، به منزله­ی امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

10-4) کاربران با عضویت در خدماتِ هایسرویس قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.

ماده ۱1- جبران خسارت

اگر در اثر قصور کاربر تعمیرکار خسارتی به دستگاه مورد تعمیر کاربر متقاضی خدمت وارد شود، کاربر تعمیرکار ملزم به جبران خسارت می­باشد و شرکت در این باره هیچ گونه مسئولیتی ندارند.

ماده 12- تصدیقات قراردادی

کاربر تعمیرکار در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار می‌نمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تائیدیه‌ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقع و حقیقت می‌باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، شرکت محق می‌باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد شرکت بلامانع می‌باشد.

Logo White

مشهد - حدفاصل سناباد 40 و 42
مجتمع تجاری مروارید - شماره 6
شرکت دروازه شهر هوشمند سناباد

مشهد - حدفاصل سناباد 40 و 42
مجتمع تجاری مروارید - شماره 6
شرکت دروازه شهر هوشمند سناباد

مشهد - حدفاصل سناباد 40 و 42
مجتمع تجاری مروارید - شماره 6
شرکت دروازه شهر هوشمند سناباد

آدرس :
ارتباط شبانه روزی
38420005
Slider
logo-samandehi